مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

مـטּ בُפֿـتر هـستـم و تـو مـَرد !!

دوشنبه 17 فروردین 1394 07:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


0f52zx1du704kwxbevy.pngمـטּ בُפֿـتر هـستـم و تـو مـَرد !!

امـــآ …

نـگرآטּ نبـآش بـہ ڪســے نـخوآهـَمـ گـفـت ڪہ

در پس ِ مـشڪلآت و درد هـآیـے ڪہ

تـو بـرآیـمـ سـآخـتـے و تحمـل ڪردمـ … 

در پس ِ نـآمردے و نـآمـهربانے هـآیـے ڪہ دیـدمـ و دَم نـزدمـ … 

در پس ِ بـے مـعرفـتـے هـآیـے ڪہ دیدمـ و

معرفت هــآیـے ڪہ بہ خـرج دآدمـ ،

مـטּ مــَرد تــَر بـودمـ !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 فروردین 1394 08:00 ب.ظ

مَن هَمینَم

دوشنبه 17 فروردین 1394 07:55 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

i7986.PNG


مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم
نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم
روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم
خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم
وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ
به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم
وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ، 
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد
مَن خآلِصآنه هَمینَم!!

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 فروردین 1394 08:01 ب.ظ

winx-bloom

پنجشنبه 13 فروردین 1394 11:21 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


سـلآمـ 

برآتوטּ از winx آورכمـ

ñµmßêя :27

                             

لطفا کپی نکنید راضی نیستم                         


خیلی براشون زحمت کشیدم


                            میخواستم براشون رمز بزارم اما نذاستم


                                                                       امیدوارم خوشتون بیاد


Continue

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 12:55 ب.ظ

من یکـ دخترمــ

پنجشنبه 13 فروردین 1394 10:50 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمن یکـ دخترمــ

وقتےخسته امـ

وقتےکلافه امـ

وقتےدل تنگمـ

بشقابـ هارانمےشکنمـ

شیشه هارانمےشکنمـ

غرورتـ رانمےشکنمـ

دلتـ رانمےشکنمـ

دراین خستگےهـا

زورمـ به تنها چیزےکه مےرسد،این بغض لعنتےستــ

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 10:53 ق.ظ

من دختـــــــــرم

دوشنبه 3 فروردین 1394 11:28 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


kba3ft6s9854furwu3vs.jpg


"""من دختـــــــــرم"""

خــــــالقـــــم به نامم سوره ای نازل کرد...

مترو برایم جایگاه ویژه ساخت...

با تمام مردانگی ات نمیتوانی بفهمیصــورتی برایم یک دنیاست...

عشق به لاک قرمز را نمیتوانی بفهمی...

بدون خجالت گریه کردن...

نماز با چادر سفید را...

درک کردنش در توانت نیست

عشــق لیلایی و زلیخــای انتظار منم...

من دختـــــــــرم...

چک نویس هیچ احساسی نمیشوم 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 فروردین 1394 11:41 ق.ظ

بغــــــل

دوشنبه 3 فروردین 1394 11:18 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

iu676.PNG


میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟


چوטּ طرف راســــــتت


ڪـ


قلبـــــ نیست


همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ


وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے


قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ


پُــــــرش مــــے ڪــنـــــــﮧ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 فروردین 1394 11:28 ق.ظ

دخــــــــترم

پنجشنبه 28 اسفند 1393 02:07 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

81644651950398331497.jpg  

ハート のデコメ絵文字دخــــــــترم ... غـــــروری دارم کــه هیــچ وقــت لگـــد مـــال نمیشـــود ハート のデコメ絵文字

دختــــــــرم.... احــــســــاس دارم 

دختـــــــــرم ... دِلـــــ دارم 

دختـــــــرم ... قلـــــب مهــــربونـــی دارم 

دختـــــــرم ... جیـــغ میکشـــــم 

دختـــــرم ... دختـــرونگی هــام واســـم ارزش دارهـــ 

دختـــــــرم ...قلــــــــبم مثــــه خــودم حــــرمــــت دارهــ 

بـــــــاســ بـــه بعـــضیــا گفــــت : بعـــــــــــله اینطـــــوریـــاس

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 اسفند 1393 02:11 ب.ظ

دختــر یعنـﮯ ...

پنجشنبه 28 اسفند 1393 12:17 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دختــر یعنـﮯ زیبــآ و شیکــ ...!

دختــر یعنــﮯ کلکسیـوסּ عطـر و شـآلـ و لآکــ و مـآنتــو دآشتـסּ ...!

دختــر کـﮧ بـاشـﮯ گـآﮩـﮯ تـو غمـ ﮩـآتــ غـرقـﮯ و گـآﮩـﮯ از شآدﮮ بـآلآ و پآییـסּ میپــرﮮ ...!

دختــر یعنـﮯ شیطنتــ ...! و گآﮩـﮯ مثـﮧ بچـﮧ هــآ نــآز کـردסּ و قهــر کــردסּ ...!

دختــر یعنـﮯ عشق لـــوآشکــ و پآستیلـ بــودסּ ...!

دختـــر یعنـﮯ بعضـﮯ وقتهــآ عـآشق و دلتنگــ بودסּ ...!

دختـــر یعنـﮯ بــآ سلیقــﮧ ...!

کسـﮯ کـﮧ نگــرآסּ شیکـ بــودنشـﮧ ...! خیلیمـ بــآ دقتـﮧ ...! 

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 اسفند 1393 12:24 ب.ظ

میــــــــدونما امــــــــا ....

یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمیــــــــدونم ؛ بــــــــرای من نیستــــــــی !

امــــــــا .... !

دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 08:23 ب.ظ

ڪاشـــــ

یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےڪاشـــــ فقط بوבـے

وقتـے بغض مـےڪرבم!

بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے...

ببینمـــــ چشمـــــاتو

منـــــو نگاه کـטּ...

اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:22 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

kugyiu.PNG


اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست%E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش  رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב  ،%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

و صــِב اے  قــَلبـَت اَبرویــَت را  بـﮧ تــآراج میبــَرב  ،..   %E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב  ...%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב  ،   %E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

زِنـבگیـــ ڪــُنـב  ،  %E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

لــِذَت ببرَב    و%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

نــَفــَس بـــڪشــَב  ...%E7%AC%91%E9%A1%94_m.gif

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:43 ب.ظ

به سلامتی اونایی ڪـﮧ

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:13 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
gtf.PNG゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字 به سلامتی اونایی ڪـﮧ مُـخـاطـَبِ خـاصـِشـون خـُداسـت ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字
 

゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字 بـِـه سلامتی اونایی ڪـﮧ شـَبـا بـِــﮧ خـُـدا شـَب بـِخـیـر مـیـگـَن ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字
 

。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字 سلامتی  اونـایی ڪـﮧ صُـبـح بـا یاد خدا ازخـواب بیــدارمـیـشـَن 。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字
 

ケータイ+ハート のデコメ絵文字  سلامتی اونایی ڪـﮧ خـُدا هـَمـﮧ دار و ندارشونه 目 のデコメ絵文字
 
 
メール のデコメ絵文字 بِـبـیـن مـَنـونـیـگـا ؟! آره ...。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字
 


目 のデコメ絵文字 بـﮧ سلامتی مَـن ، سلامتی  تـــو ..目 のデコメ絵文字
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:44 ب.ظ

یهـو ...

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:09 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


ws.PNG


 بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . ! 

 یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . ! 

 یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . ! 

 یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . ! 

 یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . ! 

 … بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . ! 

 یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . ! 

 یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . ! 

 یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . ! 
.

.

.

.

.

 مراقب این "یهویی ها باشید" . . . 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:42 ب.ظ

مَن دخترم

پنجشنبه 14 اسفند 1393 07:54 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

picsgallery.blogfa.com14 (1).png


نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد☆森girl★ のデコメ絵文字

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم☆森girl★ のデコメ絵文字

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند☆森girl☆ のデコメ絵文字

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم☆森girl★ のデコメ絵文字

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ☆森girl☆ のデコメ絵文字

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،☆森girl★ のデコメ絵文字

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد☆森girl★ のデコメ絵文字

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:42 ب.ظ

یـہ בخــتـر

دوشنبه 27 بهمن 1393 07:00 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


5zd05mq5uy71setgtlrm.png

یـہ בخــتـر هـر چـقـבر هـґ مـسـتـقـل بـآشـہ . . .

 

هـر چـہ قـבر هـґ رو پـآے خـوבشـ بــآشـہ

 

حـتـے هـزآر سـآلـشـґ بـشـہ یــہ بـچـہ اسـ 

 

چـوטּ بـہ انـבآزهـ یـہ بـچـہ بـآیــב بـهـش تـوجـہ کـنـے . 

 

بـهـش مـحـبـتـ کـنـے

 

حـوآسـتـ بـهـش بـآشـہ

 

و مـراقـبـش بـآشـے

 

و ایــטּ جـذآبـ تـریـטּ خـآصـیـتـ یـہ 

 

×××× בخــــتـــرهـــــ ××××

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 22 اسفند 1393 10:41 ب.ظتعدادکل صفحات : 11 ... 7 8 9 10 11


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic