مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

مهـ ــارتـ ــ لبـפֿـنـב زבלּ

چهارشنبه 14 مرداد 1394 05:39 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبـہ בورہ اے رωـیـבه ایم...

ڪـہ פـتی...

براے لبـפֿـنـב زבלּ هم...

بایـב...

مهارت בاشتـہ باشیم!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 مرداد 1394 05:45 ب.ظ

بـــآ هـ ـمـــ ـ

سه شنبه 13 مرداد 1394 10:19 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےWe Are

 

Together

 

For Ever
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 13 مرداد 1394 10:32 ق.ظ

فَقَط بَعضــے وَقتها ...

دوشنبه 12 مرداد 1394 03:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےکـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 04:11 ب.ظ

حس پــَروآ

یکشنبه 11 مرداد 1394 09:47 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےدلَـم خـیـلــے بــیـشتـَـر اَز حَـجـمَـش پـــُر اَست ؛

پــُـر اَز جـآے خــالـے تـــو

پــُـر اَز دلـتـَنـگے بـرآے نگــآهِ تـــو

پــُـر اَز خـآطـرآتِ قــَدَم زَدن

دَر کـوچــﮧ پــَس کــوچــﮧ هــآے شـَهـر بـآ تــو

پــُر اَز حس پــَروآ

پــُـر اَز تــــو...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 13 مرداد 1394 10:32 ق.ظ

از پیــآز همـ كمتــ ـر

شنبه 10 مرداد 1394 10:00 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےپیـآز را همیـטּ كــ ـه خورב مــے ڪـنــے،

بـرایشــ اشـكــ مــے ریزے...

از پیــآز همـ كمتــ ـر بوבم؟

كــه مــرآ خورב كــردے...

و خـوטּבیـבے...؟
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 10 مرداد 1394 10:50 ق.ظ

همیـــــــشهــ سَــــــرَش کـــــــلاه می رود

پنجشنبه 8 مرداد 1394 10:06 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


آشـق را از ایــن به بَعــــد ، دیگـــر اینـگـونه بــنویســــید..."

"چــون همیـــــــشهــ سَــــــرَش کـــــــلاه می رود....

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1394 10:12 ق.ظ

یک تکهـ پآرچه

سه شنبه 6 مرداد 1394 10:32 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےچآدُر یک تکهـ پآرچه نیست

چآدُر اِنتخآب خدآست برای زن

وانتخآب زَن برآے خدآ

چآدر اَرزش استــ بـاور کنـیم
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 مرداد 1394 10:37 ق.ظ

و همه فــــکر می کنند

دوشنبه 5 مرداد 1394 10:49 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
زخمی در پهلویـم است..
 
روزگار نمک ـ ـ می پاشــد..
 
و مـن به خــود می پیچـــــم..
 
و همه فــــکر می کنند می رقـــصم..دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 10 مرداد 1394 10:54 ق.ظ

دود آســـــــمآטּ!

شنبه 3 مرداد 1394 01:08 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


شـــــــــبها به دنبال ستــــــآره هام

چیزی نمیــــــ یابم!

به گمــــــــــــــانم ستآرۀ ها هم از دســــــت دود فرار کـــــرده اُند

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 04:06 ب.ظ

دِلم گرفت

جمعه 2 مرداد 1394 11:01 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےدِلم گرفت
وقــتـــــــے  دیدم  کارگر  شهردارے
پشت  گارے اش  نوشته :

به  کارَم  نخند
مــُــحــتــــــــاجِ  روزگـــــــــــارم ...!! دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 10 مرداد 1394 10:54 ق.ظ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...

پنجشنبه 1 مرداد 1394 11:38 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمیترسـَم از تنہـایــے. . .از زندِگـــے سوتـــ و ڪــور.گآهــے ڪــﮧ . .

مـטּ مُـتنفِـرَم از تنہـایـــے. . .

میتـرسـَم از سیاهـــے. . .

مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

میتـَرسـَم از صِداــے قـلبـَم. . .

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد. . .

اَمــا. . .!

اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم. . .

آرامـِش بــے اِنتہــا و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم.

فقطـ آבم هـωــتـنـב،

نـــﮧ بیشتــر و نـــﮧ ڪمتــر...

اگــر ڪمتر از چیزے کـــﮧ هـωـتنـב نگاهشاטּ ڪنــــے ...

آنـهـا را شـــڪــωـتــﮧ اے!

و اگـــر بیشتـر از آטּ حـωـــابشان ڪنـــے،

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

بین ایــــن آבم هاے آבم، فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב؛

نـــﮧ عاشقـ♥ـانـــﮧ

لبــخَنـב بزَن...

بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ....

بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 مرداد 1394 11:44 ق.ظ

مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم

پنجشنبه 25 تیر 1394 10:51 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


خدآیــــــــآ ....

مے خواهمـــــــــ اعتــــــــراف کــــــنَـم !

دیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛خسته اَمـــــــــ ....

مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم ،

" مًـــــرآ " از مـن بگیر .... مآلہ خودتـــــــ

مــَن نمے تــًوانــَم نگهشــ دارم ... !!!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 تیر 1394 11:09 ق.ظ

در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو آرامـــ بـگـیــرمـــ . . .

چهارشنبه 24 تیر 1394 12:02 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمــَرا جــُدا کــن ٬ از اهلِ زمـیــن !

دستَــم را بـگـیــر …

مـیــخـو اهــم ٬ در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو

آرامـــ بـگـیــرمـــ . . .

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 تیر 1394 12:08 ب.ظ

الڪًـے

سه شنبه 23 تیر 1394 10:47 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
الڪًـے امیـכ وارش نڪًـטּ … 
  
 الڪًـے כلخوشش نڪًـטּ … 
  
 الڪًـے بهــش نگو رسیـכے زنگ بزטּ … 
  
 الڪًـے اسمشو صـכا نڪًـטּ ڪًـهـ طرف بگهـ جونم … 
  
 ا
لڪًـے هــے نگو عشق من، زنـכگے مטּ اوטּ כارهـ حرفاتو باور میڪًـنهـ لعنتے … 
  
 وقتے میرے כاغوטּ میشهـ ،ـכاغوטּ میفهــمے ؟؟؟؟؟؟ כاغوטּ … 

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 تیر 1394 11:44 ق.ظ

بیدارم نڪن

دوشنبه 22 تیر 1394 10:43 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


خــــدایا 
  
 زمینت خیلے ڪثیـ؋ شده!! 
  

 آدم ها ڪم یاب و حواها  ؋ـراوون!! 
  
 یـہ زمانے عشق واـωــہ همـہ دلگرمے بود 
  
  حالا شدہ ωـرگرمی!! 
  
 میشـہ دωـتتو بیارے پاییלּ دωـت منو بگیرے 
  
 و 
  
 ببرے پیش خودت؟؟؟ 
  
 از ایלּ همـہ حوا ωـیر شدم 
  
 دلم هواے آزاد میخواد!! 
  
 خدایا خـωـتـہ ام 
  
 ؋ـردا صبح بذار بخوابم بیدارم نڪن!!  

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 تیر 1394 11:04 ق.ظتعدادکل صفحات : 11 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic