مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

تَنـــ ــهـا . . . نَبــــودَטּِ تـــــو رآ

سه شنبه 5 خرداد 1394 09:36 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .


ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !


بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،


قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .


بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،


دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .


رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،


وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،


تَنـــ ــهـا . . .


نَبــــودَטּِ تـــــو رآ . . .


بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،


مے ڪـــــوبَنــــــد . .
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:40 ق.ظ

زنـבگے زیباسـتـــ ....

سه شنبه 5 خرداد 1394 09:30 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےزنـבگے زیباسـتـــ ..../


بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از


هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ(!)


بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...


بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز


شڪستنهاے بیشمـآر...


بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב!!


بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...


آرے
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:45 ق.ظ

ســــرت را بـالا بـگـیــر . . . !

دوشنبه 4 خرداد 1394 12:47 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےســــرت را بـالا بـگـیــر . . . !
 
تــمــامِ زیـبـایـیـت را بـه دنــــیـا نـشــان بـده . . . 
 
تــو یـه دخــتـری . . . ! 
 
مـی دانـی ؟! ایــن کـم مـقــامی نـیــسـت . . . ! 
 
ایــنـکه بـتـوانـی بـی مـنــت عـــاشــق بـاشـی ،
 
ایـنـکـه آغـوشـت امـن تـرین مـنـزلگاهِ خـسـتـگی هـایِ یک مـرد می تـواند باشد ،
 
ایـنـکه چــشمـانــت هــر چـقـدر هــم کـه بـخـواهی نـشـان بـدهی سـنـگی ،
 
بـاز هــم فــاش می کـنـد مـهـــربـانـیـت را . . .
 
تــو یـه دخــتـری . . . !  عــاشــق که مـی شــوی . . .  
 
از خـنده هایـت . . . از نـگاهـت پـیـدا می شود . . . و ایـن مـعـجزه اسـت . . . !
 
کـه بــرایِ داشـتـنـش مـــــــرد مـی خــواهــد . . . نـه فـقـط نــر !دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:46 ق.ظ

زنــدگــی

جمعه 1 خرداد 1394 01:03 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبـــاس دخـتــرونـــه زنــدگــی کـــنـــی..... 


 صــبــح شـــده.... 


 چــشــاتــو بـــاز کــن و بــه امــروزت لــبــخــنــد خــوشــگــل بــزن..... 


 زود بـــرو صــورتــت رو بــشــور....


مــوهـــاتــو بـــالـای ســرت بــبــنــد.... 


 بــپــر جـلـو آیــنـه و بــرا خــودت شــکــلـک در بــیـار....


 بــه خــودت بــخـنـد....


 عــــطــــر مــورد عـــــلاقــــه ات رو بـــه بـــدنـــت بـــزن.... 


 یـــــه جـــیــــغ خــــــــفــــن بـــزن و بــــگـــو:

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 1 خرداد 1394 01:09 ب.ظ

دخــتر بودלּ

جمعه 1 خرداد 1394 11:45 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےدخــتر بودלּ یعنے کفش هاے پاشنه بلند 


دخــتر بودלּ یعنے لاک هاے رنگا ورنگ 


دخــتر بودלּ یعنے یه گوشے پر از آهنگ 


دخــتر بودלּ یعنے جواهرات قشنگ 


دخــتر بودלּ یعنے کمدے پر از شال 


دخــتر بودלּ یعنے وبلاگ داشتלּ 


دخــتر بودלּ یعنے به پسرآ محل نگذاشتלּ 


دخــتر بودלּ یعنے بے خــیال دنیآ 


دخــتر بودלּ یعنے مجلس هاے دخــترونه 


و در آخــر : 


دخــتر بودלּ یعنے دنیآے صـــــــورتے
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:47 ق.ظ

هــیــــچــ ڪـَـــــســ شَبیـــہ פَـرفہآیَشــ نیستـ

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 08:41 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
                                             زِنـבِڪَے بہ مَـטּ آموפֿـــتـــ...بآפֿـتَمـ تآ בِلـפֿـوشِتــ ڪـُـــــنَمــ!                                                                                             
بَرڪًـِـ بَرَنـבه اَتــ سآבِڪًیَمـ نَبوב، בِلـِـ پآڪَمــ بوב....

چـــوטּ پآےِ مَـטּ به تیغـِـ ڪَسآنے زَפֿـمــ بَرבآشتــ ڪہ اَز آنہآ

اِنتِظآر مـُפِـــبَّتــ בآشتَمــ

وَ בَر نَتیجہ زِنـבِڪًے بہ مَـטּ آموפֿـــتـــ

" هــیــــچــ ڪـَـــــســ شَبیـــہ פَـرفہآیَشــ نیستـ "دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:47 ق.ظ

جهــــان زیبــــا

دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 10:50 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےجهـــــان را

بـــدون ناخن های لــــاک زده

بدون کفــــش های پاشنـــه بلند

بدون النگــــو

و بدون گل ســـر

تصور کن

خــــدا دختـــر را آفـــرید

دخــتــر

جهــــان را برای خـــــدا

زیبــــاکرد...
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:48 ق.ظ

بهــ درکـــ ـــــ

جمعه 18 اردیبهشت 1394 06:39 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


بهــ درکـــ ـــــ کهــــ پیـــر میشویــ!!!

چینــ ـــــ هایــ صورتـتــ ــــ...

مثلهـــ ...

چینــــ ـــــ هایـــ دامنتــ ـــ...

زیـباستـــــ...

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:49 ق.ظ

عزیــزم - כیــوثــ

جمعه 18 اردیبهشت 1394 05:48 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
                                                                                                                                                      نمیـــدونم چــہ حـکـمـیـہ  

                                                          بعضیــا بهــم میــگن عزیــزم  

انگار بهــم فحـــــش دادڹ 

ولـــــۍ 

بعضیــا بهــم میــگن כیــوثــ

انگار ڪل دنیــا رو بهــم دادڹ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:49 ق.ظ

|عُمرَمــ |

جمعه 18 اردیبهشت 1394 05:30 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
گُفتَمــ ، گُفتَنـ.. گُفتَنـ ، گُفتَمـ ...

گُفتَمـ گُفتَنـ [!]

فـااَیدِه نَدارِه لَعنَتیـ چیـ میدونیــ سَرِ اینـ یِه

کَلَمِه |عُمرَمــ| مُفتـ رَفتـ ... [!]
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1394 05:48 ب.ظ

دنــــــــــده

جمعه 11 اردیبهشت 1394 06:27 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
                                                                                                 
                                                                                                  یک دنــــــــــده نبـــــــــاش 

                                                               دنــــــــده یـــــک بــــــاش 

                                                                " سنــــــــــگــــــــیـــــن "دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 11 اردیبهشت 1394 07:39 ب.ظ

معذرت میخواهم

جمعه 11 اردیبهشت 1394 05:59 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمعذرت میخواهم فیــــــــــثاغورس

پــــدر سخت ترین معادلات است 

معذرت میخواهم نیـوتن راز

جاذبه مــادر است معذرت میخواهم ادیسـون 

اولین چراغهای زندگی ما

، پــــدر و مـــادر هستند 

خداونـدا . . . چراغـهـای زندگیمان را حفـظ کــن

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 11 اردیبهشت 1394 06:27 ب.ظ

لیاقَت اقا شُدَنَـــ

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 01:23 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے*به شِیطنت های پسرانه ام ادامـــه میــدهـَــم 

هنــــوز کَسی لیاقَت اقا شُدَنَـــــم رانــــدارَد!

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 01:41 ب.ظ

اَز ایـن بِ بَعـב

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 08:24 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےاَز ایـن بِ بَعـב 

نَ [نـآبَـــم] 

نَ [خـآصَــم] 

فَقطَ یِ عـآבَم [بـے اِحسـآسَـم] !!

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1394 07:54 ب.ظ

حکایــــت گرگــــ

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 08:10 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےحکایــــت آن گرگـــــی《شده ام كه》


با جمع 《زندگی میكند》


با جمع 《به شكار میرود》 

امــــــا . . . تنهایی 


می جــــــــــــــــنگد
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 08:45 ق.ظتعدادکل صفحات : 11 ... 5 6 7 8 9 10 11


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات