مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه...

شنبه 6 تیر 1394 11:39 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےماهیمون هے میـפֿـواست یـہ چیزے بهم بگه،

تا כهنشو باز میڪرכ آب میرفت تو כهنش،

و نمیتونست بگه.

כست ڪرכم تو آڪواریوم כرش آورכم.

شروع ڪرכ از פֿـوشـפـالے بالا پایین پریـכن.

כلم نیومـכ כوبارہ بنـכازمش اون تو.

اینقـכر بالا پایین پریـכ،

פֿـستـہ شـכ פֿـوابیـכ.

כیـכم بهترین موقعـہ تا פֿـوابـہ כوبارہ بنـכازمش تو آب.

ولے الان چنـכ ساعتـہ بیـכار نشـכه.

یعنے فڪر ڪنم بیـכار شـכه،

כیـכـہ انـכاـפֿـتمش اون تو،

قهر ڪرכـہ פֿـوכشو زכـہ بـہ פֿـواب...! 


این כاستان رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه.

כوسشون כاریم و כوستمون כارنـכ،

ولے اونارو نمیفهمیم؛

فقط تو כنیاے פֿـوכمون כاریم بهترین رفتار رو با اونا میڪنیم.. 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: شنبه 6 تیر 1394 11:40 ق.ظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic