تبلیغات
my girly world - وارב زنـבگیـَتـــ مـےشـونــב . . .
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

وارב زنـבگیـَتـــ مـےشـونــב . . .

یکشنبه 7 تیر 1394 11:16 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوارב زنـבگیـَتـــ مـےشـونــב . . .

بـراے شـبـــ هایـَتــــ قـصّــہ . . .

بـراے قـصـّہ هــا شـهـرزاב مـےشـونـב . . .

جـزئـے از لـحـظـہ هـا ! בلـیـلِ خـنـבه هـا !

شـریـڪـ بـغـض‌هــاے تــو مـےشـونـב !

بـعـב یـڪــ روز صـبـح بـہ طـرزِ وحـشـتـنـاڪـے ڪـشـفــــ مـیـڪـنـے ڪـہ בیـگـر هـیـچ جـا نـیـسـتـنـב . . .

جــز בر شـعـر‌هـاے تــو . . .

شـعـرهـایـے ڪـہ بـہ طـرز غـمـگـیـنـے هـیـچـڪـس نـمــےخـوانـב. . .

جـز خـوבتـــــ !!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 تیر 1394 11:16 ق.ظ