تبلیغات
my girly world - نِشـــــوـنــِتــــ میـב َҐ ¡¡
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

نِشـــــوـنــِتــــ میـב َҐ ¡¡

پنجشنبه 15 مرداد 1394 11:21 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےو َـقــــتـــے روـزِگـــار تـפּ رو تـــو شراــیطــ  سَخت قَرار בاـב 

ـنـَـگـــפּ " چرا ᓄـלּ ؟ "

  ـبـِـگــــפּ " نِشـــــوـنــِتــــ  میـב َҐ ¡¡ "
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 مرداد 1394 11:27 ق.ظ