تبلیغات
my girly world - رפּزے شآבیشـ آرزפּیتــ بـפּב ...
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

رפּزے شآבیشـ آرزפּیتــ بـפּב ...

دوشنبه 19 مرداد 1394 06:40 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے·•● جایے בر בلـҐ برآے ڪینـﮧ פּ نفریـלּ نگذآشتـҐ...

بـﮧ בلـҐ گفتـﮧ اَҐ:

·•● با تمآҐ شڪـωـتگے اَتــ فرآموشـ نڪـלּ

ایـלּ رآ کـﮧ...

·•● "رפּزے شآבیشـ آرزפּیتــ بـפּב"...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 مرداد 1394 07:15 ب.ظ