تبلیغات
my girly world - طعـــــــم شــــــور
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

طعـــــــم شــــــور

سه شنبه 3 شهریور 1394 12:32 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כلـــــــــــــت ڪـــــــه مــــــــے گــــــیــــــرכ

כر لحــــــظه هـــــایــــے ڪــــه ثـــانیـــه هـــا

میــــــخ مــــــے ڪـــــوبـــــنـכ כر ســـــــــرت

اشـــــــــڪ هـــــــایـــــے هــــســــتـــــــنــכ

ڪــــه כر عـــــیـטּ ســــــــاכگـــــے یـــــــڪ כفـــــــعــــــه

عـــجیــــب آכم را آرام مـے ڪــــنـــכ و چــــه כرכے כارכ

وقـــــــــــتــــــــــے عــــــاכت مــــے ڪــــنے

بـــه طعـــــــم شـــــــور ایـــــــטּ آرامـــــــــش
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 شهریور 1394 01:50 ب.ظ