تبلیغات
my girly world - כل כیــوانه ی مــا
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

כل כیــوانه ی مــا

پنجشنبه 5 شهریور 1394 05:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


وحـــشــت از عــشـــق ڪـــه نــــه

تــــرس مــــا فـــاصـلـــــه هــــاسـت

وحـــشــت از غـــصــــه ڪــــه نــــه

تـــــرس مــــا خـــاتــــمــه هـــاســت

تـــرس بیـــــهـــوכه نـــــכاریـــــم مـــا

صـحـــبــت از خــــــاطـــــره هـــاســت

صـحـبـــت از ڪــشـــتـــטּ نــاخـــواســتــه ے عـــاطــــفه هـــاســــت

ڪــولـــه بـــاریــــسـت پـــر از هـیــــچ ڪــه بـــرشــانــه ے مـــاســت

گــلـه از כســت ڪســے نیـــســـت مــقصــر כل כیــوانه ے مــاســت
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 شهریور 1394 05:55 ب.ظ