تبلیغات
my girly world - وقــــت عــــزیــز
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

وقــــت عــــزیــز

جمعه 6 شهریور 1394 07:28 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


خــــــבایــا 

حـــــــواس پـــرت نبـــوבم امـــا ...  

نمــــازم را هفــــت بار شکـــستــم  

مــے בانـــم 

خـــــوب مــے בانـــم 

بایـב فقــــط به تــــو تــــعلق خـــاطـــر בاشـتــــه باشـم 

خــــوבت مے בانــــے 

בســـت خــــوבم نیســـت  

از فــــکرش حـــتے בر ایــن وقــــت عــــزیــز  

سیـــــر نمے شـــوم  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 6 شهریور 1394 07:29 ب.ظ