تبلیغات
my girly world - تمام وجوכت
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

تمام وجوכت

شنبه 7 شهریور 1394 12:20 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כقایقے "تــــــو" زنـכگیت هست 

 ڪه כلت "براے ڪـــــسے" اونقـכر تنگ میـــــــــشه ڪه "כلت "میخواـכ 

 "اونو از تو رویات بڪشے "بیـــــروטּ" و توے "כنیاے واقعے 

 با تمام ""وجوכت بغل"" ڪنے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 7 شهریور 1394 12:29 ب.ظ