تبلیغات
my girly world - دلــتـــنــــگــــے میکنم
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

دلــتـــنــــگــــے میکنم

شنبه 7 شهریور 1394 01:09 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

✘دلــتـــنــــگــــے میکنم

✘ولے حقــ ندارم بهانـہ بگیرم

✘بـہ یادتـــ مے افتم

✘ولے حقـــ ندارم اشکـ بریزم

✘تـــو را میخواهم

✘ولے حقـــ ندارم سراغتــ را بگیرم

✘خوابــ تورا میبینم

✘ولے حقــ ندارم تعبیر آمدنتـــ را بکنم

✘بے قرار میشوم

✘ولے حق گلایـہ ندارم

✘دلـــم میگیرد

✘ولے حتے حقــــ صدا کردنت را ندارم

✘قول دادہ ام

✘قول دادہ ام دیگر هیچے نگویم

✘بزرگــ شوم......صبورے کنم

✘با خاطراتتـــ شاد باشم

✘و هیچ وقت سراغتـــ را نگیرم

✘من چشمانـــــــم را بـہ روے زندگے بستـہ ام
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -