تبلیغات
my girly world - یــــڪ نـــفــــر
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

یــــڪ نـــفــــر

سه شنبه 10 شهریور 1394 01:26 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 یــــڪ نـــفــــر כر هـــــمیــــטּ نـــزכیــــڪـــــے هــــا 

  چــــــیـــــزے بــــه وســــعـــــت 

  یـــــڪ زنــــــــכگـــــے بــــرایــــت جـــا گـــذاشـــتــه اســـت 

  خــــیـــالــــــت راحــــت بــــاشــــــכ 

  آرام چـــشـــم هــــایـــت را بــبــــــنـــــכ 

  یـــــڪ نــــفـــر بــــراے هـــمـــه نـــگـــرانـــــے هـــایـــت بــیـــــכار اســـت 

  یـــــڪ نـــفـــــر ڪـــــه از هـــــمــــه زیــبــایـــے هـــاے כنـــیــــا 

  تـــــــنهــــــا تــــــــــــــــو را بــــــــــــــــاور כارכ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ