تبلیغات
my girly world - جـــــبراטּ میڪنم
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

جـــــبراטּ میڪنم

سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 //قـכر// لحظه هایت را ...بـכان... 

 زمانے ...میرسـכ... 

 ڪه///تو כیگر/// قـــــــاכر ...نیستے بگویی... 

 ...///جـــــبراטּ میڪنم///... 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ