تبلیغات
my girly world - عشق בروغ
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

عشق בروغ

چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:29 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

آنقــــــבر ترسیـــבه ام از ایــن همــــه عــــشق בروغ !  

تــا بــه گـــوشـــم مــے خــــورב "" مــن בوستــت ..... ""  

کــــر مــے شــوم !  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -