مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

دخــــــــترم

پنجشنبه 28 اسفند 1393 02:07 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

81644651950398331497.jpg  

ハート のデコメ絵文字دخــــــــترم ... غـــــروری دارم کــه هیــچ وقــت لگـــد مـــال نمیشـــود ハート のデコメ絵文字

دختــــــــرم.... احــــســــاس دارم 

دختـــــــــرم ... دِلـــــ دارم 

دختـــــــرم ... قلـــــب مهــــربونـــی دارم 

دختـــــــرم ... جیـــغ میکشـــــم 

دختـــــرم ... دختـــرونگی هــام واســـم ارزش دارهـــ 

دختـــــــرم ...قلــــــــبم مثــــه خــودم حــــرمــــت دارهــ 

بـــــــاســ بـــه بعـــضیــا گفــــت : بعـــــــــــله اینطـــــوریـــاس

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 اسفند 1393 02:11 ب.ظ

دختــر یعنـﮯ ...

پنجشنبه 28 اسفند 1393 12:17 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دختــر یعنـﮯ زیبــآ و شیکــ ...!

دختــر یعنــﮯ کلکسیـوסּ عطـر و شـآلـ و لآکــ و مـآنتــو دآشتـסּ ...!

دختــر کـﮧ بـاشـﮯ گـآﮩـﮯ تـو غمـ ﮩـآتــ غـرقـﮯ و گـآﮩـﮯ از شآدﮮ بـآلآ و پآییـסּ میپــرﮮ ...!

دختــر یعنـﮯ شیطنتــ ...! و گآﮩـﮯ مثـﮧ بچـﮧ هــآ نــآز کـردסּ و قهــر کــردסּ ...!

دختــر یعنـﮯ عشق لـــوآشکــ و پآستیلـ بــودסּ ...!

دختـــر یعنـﮯ بعضـﮯ وقتهــآ عـآشق و دلتنگــ بودסּ ...!

دختـــر یعنـﮯ بــآ سلیقــﮧ ...!

کسـﮯ کـﮧ نگــرآסּ شیکـ بــودنشـﮧ ...! خیلیمـ بــآ دقتـﮧ ...! 

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 اسفند 1393 12:24 ب.ظ

میــــــــدونما امــــــــا ....

یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمیــــــــدونم ؛ بــــــــرای من نیستــــــــی !

امــــــــا .... !

دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 08:23 ب.ظ

ڪاشـــــ

یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےڪاشـــــ فقط بوבـے

وقتـے بغض مـےڪرבم!

بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے...

ببینمـــــ چشمـــــاتو

منـــــو نگاه کـטּ...

اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 08:18 ب.ظ

اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:22 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

kugyiu.PNG


اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست%E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش  رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב  ،%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

و صــِב اے  قــَلبـَت اَبرویــَت را  بـﮧ تــآراج میبــَرב  ،..   %E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב  ...%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב  ،   %E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

زِنـבگیـــ ڪــُنـב  ،  %E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

لــِذَت ببرَב    و%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

نــَفــَس بـــڪشــَב  ...%E7%AC%91%E9%A1%94_m.gif

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:43 ب.ظ

به سلامتی اونایی ڪـﮧ

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:13 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
gtf.PNG゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字 به سلامتی اونایی ڪـﮧ مُـخـاطـَبِ خـاصـِشـون خـُداسـت ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字
 

゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字 بـِـه سلامتی اونایی ڪـﮧ شـَبـا بـِــﮧ خـُـدا شـَب بـِخـیـر مـیـگـَن ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字
 

。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字 سلامتی  اونـایی ڪـﮧ صُـبـح بـا یاد خدا ازخـواب بیــدارمـیـشـَن 。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字
 

ケータイ+ハート のデコメ絵文字  سلامتی اونایی ڪـﮧ خـُدا هـَمـﮧ دار و ندارشونه 目 のデコメ絵文字
 
 
メール のデコメ絵文字 بِـبـیـن مـَنـونـیـگـا ؟! آره ...。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字
 


目 のデコメ絵文字 بـﮧ سلامتی مَـن ، سلامتی  تـــو ..目 のデコメ絵文字
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:44 ب.ظ

یهـو ...

پنجشنبه 14 اسفند 1393 08:09 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


ws.PNG


 بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . ! 

 یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . ! 

 یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . ! 

 یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . ! 

 یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . ! 

 … بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . ! 

 یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . ! 

 یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . ! 

 یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . ! 
.

.

.

.

.

 مراقب این "یهویی ها باشید" . . . 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:42 ب.ظ

مَن دخترم

پنجشنبه 14 اسفند 1393 07:54 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

picsgallery.blogfa.com14 (1).png


نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد☆森girl★ のデコメ絵文字

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم☆森girl★ のデコメ絵文字

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند☆森girl☆ のデコメ絵文字

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم☆森girl★ のデコメ絵文字

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم☆森girl☆ のデコメ絵文字

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم☆森girl☆ のデコメ絵文字

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ☆森girl☆ のデコメ絵文字

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،☆森girl★ のデコメ絵文字

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد☆森girl★ のデコメ絵文字

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اسفند 1393 07:42 ب.ظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic