مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

مهم نیست

دوشنبه 24 فروردین 1394 11:08 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...
 
مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه
 
مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه
 
مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه
 
مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ...
 
زمــآنـے ڪه دلت گرفت 
 
چگونه و با چه رویـےسر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :
 
خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم !!!
 
 پس چه شد ...دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 فروردین 1394 11:22 ب.ظ

تـکه

دوشنبه 24 فروردین 1394 11:07 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےهـنــــــــــوز تـکه ای از تـــــــــــو در مـــــــن اسـت . . . .

کـه گـاهـی

لعـنــــــــــــتی بـــــــــــد جـور . . . .

دلتـــــــــــنگت مـــــــــــی شـود...

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 فروردین 1394 11:21 ب.ظ

روزے

پنجشنبه 20 فروردین 1394 12:04 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےروزے میــرسَـב...

بـــے هیــــچ פֿـَبـــَـــرے...

بــآ ڪولــــــہ بــــآر تَنهـــآییـَم...

בَر جـــآבـہ هــآے بـے انتهــــآے ایـטּ בنیــآے عَجیـــــب...

رآـہ פֿـــــوآهم افتـــــآב

مَـــטּ ڪــــہ غَریبـــــم...

چــــہ فَــــرقے בآرב ڪجـــــآے ایـــטּ בنیــــــآ بـآشــــم...

همـــہ جــــآے جهــــآטּ تنهـــــآیے بــــآ مَـــטּ است…

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 فروردین 1394 12:35 ب.ظ

یــﮧ وَقتـایــے

پنجشنبه 20 فروردین 1394 11:57 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےیــﮧ وَقتـایــےهـَست ڪــﮧ

بـایـد لـَم بـِدے یــﮧ گــوشـﮧ ...

و جَـریــاטּ .زنـدگـیـت .رو فَـقـط مـُـرور ڪـُـنــے

. بـَـعـدِشَــم بِــگـے : " بــــﮧ سَلامَــتـے خـُودم

ڪــﮧ ایـنـقدر تـَحـَمـُل داشـــتَـم !!!!!

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 فروردین 1394 12:04 ب.ظ

دلتنــگــ ـــ

پنجشنبه 20 فروردین 1394 10:49 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


24513011965348037686.png


خیلی دلتنــــگم...

مث مادری که هوای بچه شو کرده...

اما سواد نداره شمارشو بگیره...!

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 فروردین 1394 10:53 ق.ظ

تنهایـ ـے ...

پنجشنبه 20 فروردین 1394 10:45 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےتنهایـــــــــــــــــ ــــے یعنے... 

یـــــــــــــــــ ــــادت باشه 

وقتـــــــــــــــــ ــــے داری میرے بیرون 

دستـــــــــــــــــ ــــکشت رو هم ببرے، 

چـــــــــــــــــ ــــون کسے نیست 

که دستـــــــــــــــــ ــــت رو تو دستاش بگیره و هـــــــــــــــــ ــــا کنه...!‬ 

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 فروردین 1394 10:48 ق.ظ

تــَعطــیل

دوشنبه 17 فروردین 1394 08:02 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمـی دآنـی , یـکــ وَقــت هــآیـی بـــآیــَد روی یـکــ 

تــِکــه کــآغـذ بــنویـسی 

" تــَعطــیل استــ"

 

و بچــسبــآنی پـُشـتــ شــیشه افـکآرتـ ــ

بــآید بــه خــودتــ اسـترآحـت بــدَهی


درآز بِــکشی 

دستــ هـآیـتــ رآ زیــرِ سـَر بـُگذاری 

بـه آسمـآن خــیره شـَوی 

و بـی خیـآل سـوتــ بزنـی 

و دَر دلــت بـخندی بـه تـَمام افــکآری کـه 

پـُشت شـیشه ذهنــت صـَف کــشیده اند!!!

 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 فروردین 1394 11:01 ق.ظ

مـטּ בُפֿـتر هـستـم و تـو مـَرد !!

دوشنبه 17 فروردین 1394 07:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


0f52zx1du704kwxbevy.pngمـטּ בُפֿـتر هـستـم و تـو مـَرد !!

امـــآ …

نـگرآטּ نبـآش بـہ ڪســے نـخوآهـَمـ گـفـت ڪہ

در پس ِ مـشڪلآت و درد هـآیـے ڪہ

تـو بـرآیـمـ سـآخـتـے و تحمـل ڪردمـ … 

در پس ِ نـآمردے و نـآمـهربانے هـآیـے ڪہ دیـدمـ و دَم نـزدمـ … 

در پس ِ بـے مـعرفـتـے هـآیـے ڪہ دیدمـ و

معرفت هــآیـے ڪہ بہ خـرج دآدمـ ،

مـטּ مــَرد تــَر بـودمـ !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 فروردین 1394 08:00 ب.ظ

مَن هَمینَم

دوشنبه 17 فروردین 1394 07:55 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

i7986.PNG


مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم
نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم
روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم
خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم
وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ
به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم
وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ، 
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد
مَن خآلِصآنه هَمینَم!!

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 فروردین 1394 08:01 ب.ظ

winx-bloom

پنجشنبه 13 فروردین 1394 11:21 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


سـلآمـ 

برآتوטּ از winx آورכمـ

ñµmßêя :27

                             

لطفا کپی نکنید راضی نیستم                         


خیلی براشون زحمت کشیدم


                            میخواستم براشون رمز بزارم اما نذاستم


                                                                       امیدوارم خوشتون بیاد


Continue

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 12:55 ب.ظ

من یکـ دخترمــ

پنجشنبه 13 فروردین 1394 10:50 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمن یکـ دخترمــ

وقتےخسته امـ

وقتےکلافه امـ

وقتےدل تنگمـ

بشقابـ هارانمےشکنمـ

شیشه هارانمےشکنمـ

غرورتـ رانمےشکنمـ

دلتـ رانمےشکنمـ

دراین خستگےهـا

زورمـ به تنها چیزےکه مےرسد،این بغض لعنتےستــ

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 10:53 ق.ظ

من دختـــــــــرم

دوشنبه 3 فروردین 1394 11:28 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


kba3ft6s9854furwu3vs.jpg


"""من دختـــــــــرم"""

خــــــالقـــــم به نامم سوره ای نازل کرد...

مترو برایم جایگاه ویژه ساخت...

با تمام مردانگی ات نمیتوانی بفهمیصــورتی برایم یک دنیاست...

عشق به لاک قرمز را نمیتوانی بفهمی...

بدون خجالت گریه کردن...

نماز با چادر سفید را...

درک کردنش در توانت نیست

عشــق لیلایی و زلیخــای انتظار منم...

من دختـــــــــرم...

چک نویس هیچ احساسی نمیشوم 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 فروردین 1394 11:41 ق.ظ

بغــــــل

دوشنبه 3 فروردین 1394 11:18 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

iu676.PNG


میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟


چوטּ طرف راســــــتت


ڪـ


قلبـــــ نیست


همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ


وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے


قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ


پُــــــرش مــــے ڪــنـــــــﮧ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 فروردین 1394 11:28 ق.ظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات