مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

تنهایے

پنجشنبه 24 دی 1394 08:50 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےتنهایے ،

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـه !

همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رو بـﮧ בست بـیـآرم !

همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره خرج کرבم !

تنهایـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم !
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 دی 1394 08:50 ب.ظ

تمام وجوכت

سه شنبه 22 دی 1394 09:35 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 כقایقے "تــــــو" زنـכگیت هست 

 ڪه כلت "براے ڪـــــسے" اونقـכر تنگ میـــــــــشه ڪه "כلت "میخواـכ 

 "اونو از تو رویات بڪشے "بیـــــروטּ" و توے "כنیاے واقعے 

 با تمام ""وجوכت بغل"" ڪنے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 دی 1394 09:43 ب.ظ

جهــنم

دوشنبه 21 دی 1394 10:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دختر: ماماטּ مـטּ زטּ ایـטּ مرد نمے شم  

 مادر: چرا دخترم؟ مگـہ ایـטּ مرد چـہ عیبے دارہ  

 دختر: اوטּ بـہ جهنم اعتقاد ندارہ ماماטּ  

 مادر:تو با اوטּ ازدواج ڪن،   

 مـטּ خودم ڪارے مے ڪنم ڪـہ جهنم رو از نزدیڪ ببینـہدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 11:30 ب.ظ

لبخندمیزدے

دوشنبه 21 دی 1394 10:03 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
trhf_oj3r_5a643ec2daa8d16b940a75e5a58f80fa.jpg

↯↯ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟! 
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩﯼ! 
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ! 
ツﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ! 
↯↯ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﺪﺗﺶ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻗﺸـــــﻨﮕﺖ ﺣﻠـــــﻘﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ! 
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ؛ 
↯↯ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ .....ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩلـــــ ..... ﺑﻠﻨﺪ !! 
ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟! 
‌‌↯↯ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿـــــﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻧـــــﯽ ﺍﻡ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــﺖ !! 
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ؛ 
↯↯ﺳﮑﻮﺕ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﻣﺤﮑـــــﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻢ!
ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؛
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــــــــــﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﺍﻓﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﺩ!!
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷــــــــــﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ!! 
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖツ✔ دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 11:29 ب.ظ

دلم میسوزد

شنبه 19 دی 1394 09:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

בلـَمــــــــ میســوزב بـراے تــو…

ڪـﮧ میشڪنے روزے ڪـﮧ مـטּ نیستــم

تـو ایــטּ ב فتــر را میخـوانے

خُــرב میشوے وقتے میفهمے

چقــב ر ב وستتــــ ב اشتــم … !! 

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مـن و بـارون

جمعه 18 دی 1394 08:43 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مـَטּ و باروטּ و פֿـیابوטּ بـہ هَمـ 

عاבَت ڪرבیم 

بهونـہ בلتنگیامونو باهَمـ

مَچ ڪرבیم 

پاے غرورموטּ باعشق  

لَج ڪرבیم 

آـפֿـرش ڪـہ چے 

פֿـوבموטּ بـہ 

פֿـوבموטּ بـב ڪرבیمـ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

Roozaye Barfy ...

چهارشنبه 16 دی 1394 09:32 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כِلـ ـــم برفـ ـــ میــــخــــوآכ یــ ــہ عآلــ ــمہ ...

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 دی 1394 09:57 ب.ظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic