مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

چـَـــشم - پــــَـ ش م

جمعه 22 خرداد 1394 08:25 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےیه ضرب المثل قدیمــی هــم میگه ٪


دو بـار بـگـی چـَـــشم ، دفعـه ســـوم میشــــی پــــَـ ش م
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 22 خرداد 1394 08:40 ق.ظ

نتیجــهـ

دوشنبه 18 خرداد 1394 09:47 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےشنیــבم گفتــے از مــךּ بــבت میـــــاב!!..

פֿـب منــم اگـــهـ فرصـــت اینـــو בاشتـــــم بهــــت فک کنــــــم

زوבتــر بهـ ایــךּ نتیجــهـ مے رسیــבم!!!


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:34 ق.ظ

פֿــلـوت בو نفــره

دوشنبه 18 خرداد 1394 08:44 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےتـــوﮮ زنـــבگـﮯ یـاב گـرفتـــم ، هــر چـﮯ مـﮯ פֿـوام بـاشـم (!)


فقـط نفــر "ســــــــــــــوّم" פֿــلـوت "בو" نفــره نبـاشــم ..

 دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:36 ق.ظ

شُـور _ تـلـخ

پنجشنبه 14 خرداد 1394 11:09 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

اسپـنـد دود مےکـنم بـرآے تـمـآم خـآطرآتــ شیـرینـمـآטּ…


مـبآدا چـشم شُـور تـلـخ ٍشـاטּ کـند


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:36 ق.ظ

عآشقـآنـہ

پنجشنبه 14 خرداد 1394 11:01 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
مَـטּ چـہ عآشقـآنـہ مـے پـرستـم تـمـام آטּ لحظــہ هآے رآ کـہ بـہ نـآم مـےخـوآنمتـــ و تـو بـا جـاטּ گفتنهآیـتـــ مـرا بـیخود کنـے از خـودم


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:42 ق.ظ

ڪافـــے

سه شنبه 12 خرداد 1394 01:05 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوقـتـے حـس میڪنم …

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !

تـو بــاش !!!

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:43 ق.ظ

نامِهـــ

دوشنبه 11 خرداد 1394 06:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےهـر روز بـرایـت نـامـه مـی نـویـسـم

و تــو ،

هـمـه را "بـــرگــشــت" مـی زنـی ...

سـپـاسـگـزارم ؛

هـیـچـکـس تـا بـه حـالْ ایـن هـمـه نـــامـه بـرایـم نـفـرسـتـاده بـود !!!

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:43 ق.ظ

تمرین لبخـــــــنـــد را ...

دوشنبه 11 خرداد 1394 06:33 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےهمیـــن حوآلـــی دختـــری را میشناســــم...

 

كهـ  انحنــــآی لَبَـــش مسیر بــــآلـــآ را گـم كرده..

 

با آینهـ هــــآ قرآر گذاشته تمرین لبخـــــــنـــد را...

 

این دختر..

 

انگـــــآر مــــَـــنَـــم!!!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:42 ق.ظ

خطـــ خطـــی

پنجشنبه 7 خرداد 1394 11:31 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دلــ ـــــم کــه میگیرد…

به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم

از همــ ــان وعده های خوبــی که:

سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان

تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:41 ق.ظ

دنیـــــایـِ مَجــــــازیـــ

پنجشنبه 7 خرداد 1394 10:57 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےفــــِـــکر میکـَـــردَمـ در دنیـــــایـِ مَجــــــازیـــ مـــَـــردُمـ... بـــــا وَفاتــَــــرند!!!!

 

امـّــــا نمیــــدانِستمـــ 

 

مـــَــردمــ همــــان مــَـــردم استـــــ

 

فقــــط دُنیــــــایَشـــ فــَـــرق کــَـــردِهــ...!!!!!!!!!


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:41 ق.ظ

تَنـــ ــهـا . . . نَبــــودَטּِ تـــــو رآ

سه شنبه 5 خرداد 1394 09:36 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .


ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !


بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،


قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .


بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،


دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .


رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،


وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،


تَنـــ ــهـا . . .


نَبــــودَטּِ تـــــو رآ . . .


بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،


مے ڪـــــوبَنــــــد . .
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:40 ق.ظ

زنـבگے زیباسـتـــ ....

سه شنبه 5 خرداد 1394 09:30 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےزنـבگے زیباسـتـــ ..../


بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از


هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ(!)


بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...


بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز


شڪستنهاے بیشمـآر...


بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב!!


بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...


آرے
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:45 ق.ظ

ســــرت را بـالا بـگـیــر . . . !

دوشنبه 4 خرداد 1394 12:47 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےســــرت را بـالا بـگـیــر . . . !
 
تــمــامِ زیـبـایـیـت را بـه دنــــیـا نـشــان بـده . . . 
 
تــو یـه دخــتـری . . . ! 
 
مـی دانـی ؟! ایــن کـم مـقــامی نـیــسـت . . . ! 
 
ایــنـکه بـتـوانـی بـی مـنــت عـــاشــق بـاشـی ،
 
ایـنـکـه آغـوشـت امـن تـرین مـنـزلگاهِ خـسـتـگی هـایِ یک مـرد می تـواند باشد ،
 
ایـنـکه چــشمـانــت هــر چـقـدر هــم کـه بـخـواهی نـشـان بـدهی سـنـگی ،
 
بـاز هــم فــاش می کـنـد مـهـــربـانـیـت را . . .
 
تــو یـه دخــتـری . . . !  عــاشــق که مـی شــوی . . .  
 
از خـنده هایـت . . . از نـگاهـت پـیـدا می شود . . . و ایـن مـعـجزه اسـت . . . !
 
کـه بــرایِ داشـتـنـش مـــــــرد مـی خــواهــد . . . نـه فـقـط نــر !دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:46 ق.ظ

زنــدگــی

جمعه 1 خرداد 1394 01:03 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبـــاس دخـتــرونـــه زنــدگــی کـــنـــی..... 


 صــبــح شـــده.... 


 چــشــاتــو بـــاز کــن و بــه امــروزت لــبــخــنــد خــوشــگــل بــزن..... 


 زود بـــرو صــورتــت رو بــشــور....


مــوهـــاتــو بـــالـای ســرت بــبــنــد.... 


 بــپــر جـلـو آیــنـه و بــرا خــودت شــکــلـک در بــیـار....


 بــه خــودت بــخـنـد....


 عــــطــــر مــورد عـــــلاقــــه ات رو بـــه بـــدنـــت بـــزن.... 


 یـــــه جـــیــــغ خــــــــفــــن بـــزن و بــــگـــو:

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 1 خرداد 1394 01:09 ب.ظ

دخــتر بودלּ

جمعه 1 خرداد 1394 11:45 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےدخــتر بودלּ یعنے کفش هاے پاشنه بلند 


دخــتر بودלּ یعنے لاک هاے رنگا ورنگ 


دخــتر بودלּ یعنے یه گوشے پر از آهنگ 


دخــتر بودלּ یعنے جواهرات قشنگ 


دخــتر بودלּ یعنے کمدے پر از شال 


دخــتر بودלּ یعنے وبلاگ داشتלּ 


دخــتر بودלּ یعنے به پسرآ محل نگذاشتלּ 


دخــتر بودלּ یعنے بے خــیال دنیآ 


دخــتر بودלּ یعنے مجلس هاے دخــترونه 


و در آخــر : 


دخــتر بودלּ یعنے دنیآے صـــــــورتے
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:47 ق.ظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات