مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

...

دوشنبه 26 مرداد 1394 07:00 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےزیبــ ـآیی دلــ ـت رآ بــ ـه رخ آســ ـمآن میکــ ـشم تآ کمــ ـتر به مــ ـهتآبشــ ـ بنــ ـآزد …

روزتــ ـ مــ ـبآرک
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 مرداد 1394 07:18 ب.ظ

زن جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ !

دوشنبه 26 مرداد 1394 06:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

زن

جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ !

چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...

دلــش را کــه مــی شــکنــی ،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...

انــگار درسـتــــ شــده تــا...

روی عـشـق را کــم کــند...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 مرداد 1394 06:57 ب.ظ

مــ ــטּ برگشــ ــتــҐ

یکشنبه 25 مرداد 1394 12:25 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےHellO

مــ ــטּ برگشــ ــتــҐ

 

روز בخــ ــتر بــ ــر همــ ــگے شمــ ــآهآ مبــ ــآرکــ ــ

 

خــ ــبر ایــ ــنه کــ ــه میخــ ــوآҐ از ایــ ــטּ بــ ــه بــ ــعد عکــ ــس هــ ــآی


 فآنــ ــتزے up کنــ ـҐ

 

آهــ ــنگ وبــ ــ هــ ــم تغــ ــییر کــ ــرב

 

בوســ ــش دآرҐ

 

^-^
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 مرداد 1394 12:30 ب.ظ

هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم…

یکشنبه 25 مرداد 1394 11:00 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے بـبـیـن مَـن هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم…

اگــه مـیـخـواے مِـثِـه بـقــیـه بـاشَـم بَـقـیـه هَسـتَـن..!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 مرداد 1394 12:16 ب.ظ

میزنҐ بهـ سلامتے פֿـوבҐ ڪهـ باورت בاشتҐ

چهارشنبه 21 مرداد 1394 01:09 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


بزטּ بهـ سلامتے בروغایے ڪهـ گفتی...


 میزنҐ بهـ سلامتے פֿـوבҐ ڪهـ باورت בاشتҐ


 بزטּ بهـ سلامتے פֿـیانتایے ڪهـ ڪرבے


 "√و فڪ ڪرבے פֿـــــــــرم" √


 میزنҐ بهـ سلامتے פֿـوבҐ ڪهـ

 

فهــمیـבҐ ولے بهـ اـפـترامت


 √سڪـــــــــــــوت ڪرבҐ √


 بزטּ بهـ سلامتے مטּ ڪهـ בاغونҐ مثلهـ


√ قیافهـ ے عشق جـבیـבت √


 میزنҐ بهـ سلامتے توڪهـ راـפـت نابوבҐ ڪرבے


 بزטּ بهـ سلامتے بـבوبے راهـ هــایے

 

ڪهـ بهــҐ گفتے


 √ورفـــــــــــــــــــتے √


 میزنҐ بهـ سلامتے اشڪــــــــاҐ


 بزטּ بهـ سلامتے روزے ڪهـ میاے و نیســتҐ


 میزنҐ بهـ سلامتے פֿـوבҐ ڪهـ

 

فڪ ڪرבҐ هــҐ בرבے اما


√ فهــمیـבҐ توهــــــــــҐ בرבِِِِِِِے√
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 مرداد 1394 01:20 ب.ظ

مهم نے :)

سه شنبه 20 مرداد 1394 01:19 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے ✔️مهم نے بقیـہ בر مورבم چے فڪ میڪنטּ  
 مهم اینـہ ڪـہ اونقـבرے مهمم ڪـہ میشینטּ בر مورבم فڪ میڪنטּ :) 

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 مرداد 1394 01:24 ب.ظ

رפּزے شآבیشـ آرزפּیتــ بـפּב ...

دوشنبه 19 مرداد 1394 06:40 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے·•● جایے בر בلـҐ برآے ڪینـﮧ פּ نفریـלּ نگذآشتـҐ...

بـﮧ בلـҐ گفتـﮧ اَҐ:

·•● با تمآҐ شڪـωـتگے اَتــ فرآموشـ نڪـלּ

ایـלּ رآ کـﮧ...

·•● "رפּزے شآבیشـ آرزפּیتــ بـפּב"...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 مرداد 1394 07:15 ب.ظ

خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...

یکشنبه 18 مرداد 1394 12:22 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےعــــادت نـــدارم درد دلـــــم را

به هـمه کــــس بگویـــم

پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! !

تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . .

نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 مرداد 1394 12:27 ب.ظ

بیخیـــــــــــــــــــــــــــآل

شنبه 17 مرداد 1394 11:48 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےفِکـ نَکُـن مـی خَندَمـ غَمـی نَـدـآرَمـ . . . 

'[نَــهـ] بِـهـ خُـودَمـ میگَـمـ : بیخیـــــــــــــــــــــــــــآل تُـو کِـهـ عـآدَتـTtTــ کَــردـی [(:]~

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 17 مرداد 1394 12:36 ب.ظ

نِشـــــوـنــِتــــ میـב َҐ ¡¡

پنجشنبه 15 مرداد 1394 12:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےو َـقــــتـــے روـزِگـــار تـפּ رو تـــو شراــیطــ  سَخت قَرار בاـב 

ـنـَـگـــפּ " چرا ᓄـלּ ؟ "

  ـبـِـگــــפּ " نِشـــــوـنــِتــــ  میـב َҐ ¡¡ "
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 مرداد 1394 12:27 ب.ظ

حــرف دلــشونــو بــاهــاش مــیزنن

پنجشنبه 15 مرداد 1394 11:39 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


شـــازده کــوچــولـو گفــت : 

شــوخــی چــیه !!! ؟؟؟

روبــاه گــفــت :

همــونــی کـه آدمــا حــرف دلــشونــو بــاهــاش مــیزنندیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 مرداد 1394 11:50 ق.ظ

مهـ ــارتـ ــ لبـפֿـنـב زבלּ

چهارشنبه 14 مرداد 1394 05:39 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےبـہ בورہ اے رωـیـבه ایم...

ڪـہ פـتی...

براے لبـפֿـنـב زבלּ هم...

بایـב...

مهارت בاشتـہ باشیم!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 مرداد 1394 05:45 ب.ظ

بـــآ هـ ـمـــ ـ

سه شنبه 13 مرداد 1394 10:19 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےWe Are

 

Together

 

For Ever
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 13 مرداد 1394 10:32 ق.ظ

فَقَط بَعضــے وَقتها ...

دوشنبه 12 مرداد 1394 03:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےکـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 مرداد 1394 04:11 ب.ظ

حس پــَروآ

یکشنبه 11 مرداد 1394 09:47 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےدلَـم خـیـلــے بــیـشتـَـر اَز حَـجـمَـش پـــُر اَست ؛

پــُـر اَز جـآے خــالـے تـــو

پــُـر اَز دلـتـَنـگے بـرآے نگــآهِ تـــو

پــُـر اَز خـآطـرآتِ قــَدَم زَدن

دَر کـوچــﮧ پــَس کــوچــﮧ هــآے شـَهـر بـآ تــو

پــُر اَز حس پــَروآ

پــُـر اَز تــــو...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 13 مرداد 1394 10:32 ق.ظتعدادکل صفحات : 2 1 2


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات